Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Σε αυτό το σεμινάριο εξετάζουμε τη διαδικασία υποβολής προσφορών στο νέο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Εξηγούμε την όλη διαδικασία μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Τα θέματα που παρουσιάζονται είναι:

 • Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
 • Θέματα για εταιρείες προμηθευτές Δημοσίου
 • Αναζήτηση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών
 • Ηλεκτρονικές Υπογραφές & διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής
 • Αρχικές ενέργειες για εταιρείες
 • Παρουσίαση Συστήματος - Πλοήγηση
 • Παραμετροποίηση hardware
 • Παράδειγμα συμπλήρωσης πεδίων
 • Διαδικασία υποβολής προσφορών
 • Κρίσιμα σημεία για την αποφυγή σφαλμάτων
 • Πρακτικές συμβουλές

Στο ποσό συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται και η βεβαίωση συμμετοχής.

Στοιχεία εκδήλωσης

Έναρξη: 06-07-2015 1:00 pm
Λήξη: 06-07-2015 6:00 pm
Χωρητικότητα 10
Εγγεγραμμένοι 4
Διαθέσιμες θέσεις 6
Εγγραφή ως 30-06-2015
Ποσό (ατομικό) €190,00
Περιοχή Omicron Academy
Δεν δεχόμαστε πλέον εγγραφές για αυτή την εκδήλωση

Ομαδική Εγγραφή

Αριθμός Συμμετεχόντων Ποσό/άτομο(€)
1 190.00
2 170.00
Κοινοποιήστε αυτή την εκδήλωση: