Αρχείο Εκδηλώσεων

Email & SMS Marketing - Integration & Techniques

Έναρξη:
24-08-2015 3:00 pm
Λήξη:
24-08-2015 6:00 pm
Εγγραφή ως:
21-08-2015
Χωρητικότητα:
10
Εγγεγραμμένοι:
0
Διαθέσιμες θέσεις:
10
Ποσό (ατομικό):
€40,00
Περιοχή:
Omicron Academy

Το Email Marketing είναι από τις πιο βασικές μεθόδους επικοινωνίας με πελάτες και υποψήφιους πελάτες τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, αυξητική είναι η τάση και στη χρήση του SMS Marketing για τους ίδιους λόγους.

Σε αυτό το σεμινάριο μαθαίνουμε πρακτικούς τρόπους υλοποίησης Email & SMS Marketing με τη χρήση του Online CRM και ταυτόχρονα πως ένα τέτοιο σύστημα ολοκληρώνεται με άλλα εργαλεία που διατίθενται μεμονωμένα στην αγορά.

CRM Cross Selling, Up Selling & Ειδικές Τεχνικές

Έναρξη:
10-08-2015 3:00 pm
Λήξη:
10-08-2015 6:00 pm
Εγγραφή ως:
05-08-2015
Χωρητικότητα:
10
Εγγεγραμμένοι:
0
Διαθέσιμες θέσεις:
10
Ποσό (ατομικό):
€50,00
Περιοχή:
Omicron Academy

Τα cross-selling & upselling αποτελούν σημαντικές στρατηγικές για την αύξηση των πωλήσεων μιας επιχείρησης, που όταν υλοποιούνται με τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία, μπορούν να εξελιχθούν σε ένα μόνιμο μηχανισμό δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Σε αυτό το σεμινάριο εξετάζουμε μέσα από κατάλληλα σενάρια πρακτικούς τρόπους υλοποίησης cross-selling & upselling στρατηγικών.

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου (Webinar)

Έναρξη:
07-08-2015 1:00 pm
Λήξη:
07-08-2015 6:00 pm
Εγγραφή ως:
30-06-2015
Χωρητικότητα:
30
Εγγεγραμμένοι:
0
Διαθέσιμες θέσεις:
30
Ποσό (ατομικό):
€120,00

Αυτή είναι η εξ' αποστάσεως έκδοση του σεμιναρίου στο οποίο εξετάζουμε τη διαδικασία υποβολής προσφορών στο νέο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Εξηγούμε την όλη διαδικασία μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Τα θέματα που παρουσιάζονται είναι:

Marketing

Έναρξη:
03-08-2015 3:00 pm
Λήξη:
03-08-2015 6:00 pm
Εγγραφή ως:
31-07-2015
Χωρητικότητα:
10
Εγγεγραμμένοι:
0
Διαθέσιμες θέσεις:
10
Ποσό (ατομικό):
€50,00
Περιοχή:
Omicron Academy

Σε αυτό το σεμινάριο εξετάζουμε πως εφαρμόζεται το Μάρκετινγκ σαν λειτουργία μέσα σε μια επιχείρηση. Εξηγούμε τις βασικές του συνιστώσες μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Τα θέματα που παρουσιάζονται είναι:

  • Η έννοια και τα πεδία εφαρμογής του Μάρκετινγκ σήμερα
  • Πελάτες και τμηματοποίηση αγοράς
  • Προϊόν, διανομή, τιμολόγηση, προβολή
  • Marketing Plan

Στο ποσό συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται 1 coffee break και η βεβαίωση συμμετοχής.

Διαδικασίες για Διευθυντές Πωλήσεων

Έναρξη:
24-07-2015 3:00 pm
Λήξη:
24-07-2015 6:00 pm
Εγγραφή ως:
20-07-2015
Χωρητικότητα:
8
Εγγεγραμμένοι:
0
Διαθέσιμες θέσεις:
8
Ποσό (ατομικό):
€50,00
Περιοχή:
Omicron Academy

Για τους υπεύθυνους πωλήσεων το εύρος της δουλειάς τους ξεπερνάει σε μεγάλο βαθμό την πώληση. Καλύπτει λεπτομέρειες από τη δημιουργία πλάνου πωλήσεων, την τμηματοποίηση της αγοράς, τους δείκτες απόδοσης και πολλά άλλα.

Σε αυτό το σεμινάριο εξετάζουμε θέματα που θα βοηθήσουν τους Διευθυντές Πωλήσεων να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια διαδικασία που θα ρυθμίζει αποτελεσματικά τη λειτουργία του τμήματός τους.