Αρχείο Εκδηλώσεων

Online CRM - Sales and Marketing Alignment

Έναρξη:
17-07-2015 3:00 pm
Λήξη:
17-07-2015 6:00 pm
Εγγραφή ως:
10-07-2015
Χωρητικότητα:
10
Εγγεγραμμένοι:
0
Διαθέσιμες θέσεις:
10
Ποσό (ατομικό):
€50,00
Περιοχή:
Omicron Academy

Η ευθυγράμμιση του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων είναι σήμερα ένα "καυτό" θέμα για μια επιχείρηση.

Σε αυτό το σεμινάριο παρουσιάζουμε μια επιτυχημένη, ξεκάθαρη και μετρήσιμη μεθοδολογία με την οποία συνδέουμε τις ανεξάρτητες μεταξύ τους λειτουργίες του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων. Εξετάζουμε επίσης πως αυτό γίνεται μέσα σε ένα CRM.

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

Έναρξη:
10-07-2015 3:00 pm
Λήξη:
10-07-2015 6:00 pm
Εγγραφή ως:
06-07-2015
Χωρητικότητα:
10
Εγγεγραμμένοι:
0
Διαθέσιμες θέσεις:
10
Ποσό (ατομικό):
Δωρεάν
Περιοχή:
Omicron Academy

Θα δούμε όλα τα βασικά για την τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων (Β & Γ κατηγορίας). Οι συμμετέχοντες σε αυτό το μικρό σεμινάριο θα μπορούν να συμμετέχουν στα αντίστοιχα (ολοκληρωμένα) προγράμματα που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας του Distance-Learning.gr καταβάλλοντας τη διαφορά από το ποσό συμμετοχής.

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Έναρξη:
06-07-2015 1:00 pm
Λήξη:
06-07-2015 6:00 pm
Εγγραφή ως:
30-06-2015
Χωρητικότητα:
10
Εγγεγραμμένοι:
4    [View List]
Διαθέσιμες θέσεις:
6
Ποσό (ατομικό):
€190,00
Περιοχή:
Omicron Academy

Σε αυτό το σεμινάριο εξετάζουμε τη διαδικασία υποβολής προσφορών στο νέο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Εξηγούμε την όλη διαδικασία μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Τα θέματα που παρουσιάζονται είναι:

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου (Webinar)

Έναρξη:
06-07-2015 1:00 pm
Λήξη:
06-07-2015 6:00 pm
Εγγραφή ως:
30-06-2015
Χωρητικότητα:
30
Εγγεγραμμένοι:
10    [View List]
Διαθέσιμες θέσεις:
20
Ποσό (ατομικό):
€120,00

Αυτή είναι η εξ' αποστάσεως έκδοση του σεμιναρίου στο οποίο εξετάζουμε τη διαδικασία υποβολής προσφορών στο νέο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Εξηγούμε την όλη διαδικασία μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Τα θέματα που παρουσιάζονται είναι:

Advanced Sales Techniques

Έναρξη:
19-06-2015 3:00 pm
Λήξη:
19-06-2015 6:30 pm
Εγγραφή ως:
15-06-2015
Χωρητικότητα:
10
Εγγεγραμμένοι:
10    [View List]
Διαθέσιμες θέσεις:
0
Ποσό (ατομικό):
€50,00
Περιοχή:
Omicron Academy

To 1ο μας σεμιναριακό event στα νέα μας γραφεία είναι γεγονός.
Θα δείτε εν συντομία ορισμένα από το πιο σημαντικά σημεία του εκπαιδευτικού προγράμματος "Προηγμένες Τεχνικές Πωλήσεων".

Το αντικείμενο των Πωλήσεων αποτελεί ένα από το πιο "καυτά" θέματα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και η ενασχόληση με αυτό ανέκαθεν εξασφάλιζε όχι απλά επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και πολύ υψηλά εισοδήματα.

Τα θέματα που θα εξεταστούν σε αυτό το σεμινάριο είναι: